Arbeidsgruppe om bedre forskerkarrierer og økt mobilitet

Er Norge en attraktiv forskningsnasjon? Kunnskapsministeren har løftet temaet rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling som ett av sine syv punkter for høyere kvalitet i norsk forskning. UHR har arbeidet med disse tema en stund og synes det er meget positivt at dette nå får et større fokus. UHR har opprettet en arbeidsgruppe, ledet av Kari Melby, som vil utarbeide et inspirasjonsnotat om “Attraktive karriereveier og økt mobilitet i forskning”. Målet er å legge til rette for at institusjonene kan arbeide mer systematisk og helhetlig på dette området.

 

Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/arbeidsgruppe_om_bedre_forskerkarrierer_og_okt_mobilitet

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Do you want to represent TODOS at the SiN AGM?

The association of doctoral organizations in Norway (SiN) was officially founded in Oslo, in January 26th 2003. SiN is a joint committee of local organizations for doctoral candidates and post doctors at Norwegian colleges and universities. Currently there are 8 local member organizations.

The SIN Executive Board advocates on behalf of its members to gain resources for their benefit, allocates resources among them and arbitrates among them and any other involved parties. In general, the SIN oversees member unions’ activities and is the governing body of the doctoral organization in Norway.

SiN is a network promoting contacts between its member organizations and expressing joint opinions on political issues concerning education and research, and other issues relevant to the member organizations.

The SiN AGM is held in Oslo on the 7th of May. TODOS offers to send one representative to the SiN AGM. This representative will get travel costs reimbursed and should ideally think about becoming a member in the SiN board. If you want to go to the SiN AGM or have any questions related to being a member of the SiN board, please send a short e-mail about yourself to todos@uit.no.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

TODOS Breakfast Seminar: Academic Writing in English – The PP presentation is now online

The TODOS Board will like to thank Marina Pantcheva for a great seminar and all the participants who made this event a success. The PowerPoint presentation from the breakfast seminar is now online and can be downloaded from the TODOS webpage under the previous events pages.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Hva skal til for at Norge skal bli blant de beste forskningsnasjonene?

Samlet sett har norsk forskning gjort store framskritt de siste 20 årene men er fortsatt et stykke unna en verdensledende posisjon. Forskningsrådet har ikke lyktes godt nok i å finne en god modell for å stimulere til banebrytende forskning. Og universitetene har heller ikke – til tross for romslig grunnfinansiering – lyktes i å skape en kultur for ambisjon og dristighet. Kombinert med mange departementer som legger detaljerte føringer for forskningen, hindrer dette Norge i nå ambisjonene om å være med blant de fremste kunnskapsnasjonene. Men Norge kan bedre. Med de rette grepene er det ingenting i veien for at Norge skal bli blant de aller fremst forskningsnasjonene

URL: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Svensk_oppskrift_pa_norsk_suksess/1253993197644/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter
1 18 19 20 21