TODOS Breakfast Seminar: Academic Writing in English – The PP presentation is now online

The TODOS Board will like to thank Marina Pantcheva for a great seminar and all the participants who made this event a success. The PowerPoint presentation from the breakfast seminar is now online and can be downloaded from the TODOS webpage under the previous events pages.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Hva skal til for at Norge skal bli blant de beste forskningsnasjonene?

Samlet sett har norsk forskning gjort store framskritt de siste 20 årene men er fortsatt et stykke unna en verdensledende posisjon. Forskningsrådet har ikke lyktes godt nok i å finne en god modell for å stimulere til banebrytende forskning. Og universitetene har heller ikke – til tross for romslig grunnfinansiering – lyktes i å skape en kultur for ambisjon og dristighet. Kombinert med mange departementer som legger detaljerte føringer for forskningen, hindrer dette Norge i nå ambisjonene om å være med blant de fremste kunnskapsnasjonene. Men Norge kan bedre. Med de rette grepene er det ingenting i veien for at Norge skal bli blant de aller fremst forskningsnasjonene

URL: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Svensk_oppskrift_pa_norsk_suksess/1253993197644/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) mottar støtte fra UiO /The Association of Doctoral Organizations in Norway receives financial support from the University of Oslo

Universitetsledelsen ved UiO ser det som viktig å støtte den aktiviteten Stipendiatorganisasjonene i Norge gjør, og har besluttet å tildele organisasjonen NOK 25.000,- i driftsstøtte fra universitetsdirektørens reservemidler.

The University of Oslo see the activities of the Association of Doctoral Organizations in Norway as important and has decided to give NOK 25.000,-.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter
1 22 23 24