How to succeed with thesis writing

Dr. Rachel Riedner, Associate Professor of Writing and Women’s Studies and Executive Director of the University Writing Program at The George Washington University will hold a workshop on academic thesis writing especially designed for MA and PhD students who are writing in English. This is a unique chance for you to get an introduction to academic writing and to learn how to best succeed with your thesis.

 

This workshop is for graduate students currently writing thesis.

 

Writing is central to all disciplines as it is means through which scholars communicate knowledge to each other and to other important constituencies. Therefore, all students must learn writing and communication practices of their disciplines along with knowledge of their field.

 

Strong writing requires understanding of subject matter of a discipline as well as the conventional genres of a discipline (i.e. research essay or lab report), the style of a particular discipline (i.e. word choice or formatting), information literacy of a discipline (i.e. how to find material and who is important scholar in a field). Strong writing is built on good writing processes (i.e. peer review and revision).

 

This workshop develops writing skills for students with a focus on practical activities.

 

This workshop on thesis writing in English will focus on:

 

  • Writing conventions: genre, style, information literacy
  • Writing process: abstracts, letters to readers, self-reflexive exercises, peer review, revision
  • Challenges of writing in English

 

Rachel Riedner will also be available for informal consultation and follow-up on the workshop on Thursday May 26 from 9-12 in SVHUM C1007.

 

To register, please send an email to cathinka.d.hambro@uit.no before May 12, indicating your name, nationality and which degree program you are affiliated with (if relevant).

INFORMASJON
Når: 19.05.16 kl. 10:00 – 15:00
Hvor: SVHUM C1007
Sted/Campus: Tromsø
Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Cathinka Dahl Hambro
Telefon: 776 45639

– See more at: https://uit.no/tavla/artikkel/465592/how_to_succeed_with_thesis_writing#sthash.aYybOFRT.dpuf

PhD QUIZ NIGHT


Har laget ditt det som trengs? TODOS inviterer alle PhDer til quizkveld 20. april på Bazinga (16:30-18:00). Så bli med oss og slipp konkurranselysten løs!

Has your team got what it takes? TODOS invites all PhDs to a quiz night on 20 April at Bazinga(16:30-18:00). So join us and let your competitive spirit run free!

More information in our facebook event!

Barents Sea Youth Conference 2016

Søk om deltakelse til Barents Sea Youth Conference 2016 for en unik mulighet til å lære mer om arbeids- og utviklingsmuligheter i Nord-Norge. Søkefrist søndag 10. april.

Barents Sea Youth Conference (BSYC) arrangeres i Hammerfest 18.-20. april. Studenter innen alle relevante fagretninger ved UiT Norges arktiske universitet oppfordres til å søke om deltakelse.

For første gang går BSYC parallelt med hovedkonferansen – Barents Sea Conference. Dette gir rom for økt kontakt og nettverksbygging mellom studentdeltakere og bransjen.

Les mer om Barentshavskonferansen.

Deltakelse gir

Økt forståelse for bransjens aktivitet og langsiktighet. Det vil være høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel fram mot 2020 og videre, selv om motvinden merkes. Vi oppfordrer studentene til å være nysgjerrige, løsningsorienterte og ha interesse for ny teknologi. En unik mulighet til å møte sentrale aktører innen petroleumsnæringen i Norge.

Foto: Goggen Hansen. Arktisk kultursenter i Hammerfest.

Hva er inkludert

Komplett seminardeltakelse, inkludert dags- og kveldsprogram, overnatting, frokost, lunsj og middag konferansedagene (ytterligere forpleining  må studentene selv dekke) og reisetilskudd.

Hvordan søke om deltakelse

Skriv en søknad på inntil 1 side om hvorfor du ønsker å delta på Barents Sea Youth Conference 2016. Knytt gjerne noen refleksjoner til hvilke måte du ønsker å bruke erfaringer fra konferansen knyttet til egne studier og fremtidig karriere.

PhD studenter er hjertelig velkommen til å søke om deltakelse.

Søknad med CV merket BSCY 2016 sendes til karriere@uit.no innen søndag 10. april 2016 (obs. forlenget søkefrist).

Praktisk info om støtte til reise 

Studenter med annet studiested enn campus Hammerfest som bli trukket ut til å delta vil være berettiget til reisetilskudd med følgende fordeling: Alta: 500,- Tromsø: 1000,- Narvik: 2500,- Harstad: 2500,- Bodø: 2500,- Trondheim: 2500,- og Oslo: 2000,-. Studenter bestiller selv reise. Raskt oppgjør etter mottatt dokumentasjon.

– See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=458741&p_dimension_id=178338#sthash.I6CUmCz1.dpuf

– Facebook: https://www.facebook.com/UiTKarriere/

 

 

 

Debattmøte: Har vi en eksellens-kultur ved UiT?

Den offentlig retorikk rundt temaet kvalitet innen forskning dreier seg i stor grad om eksellens og evnen til å få frem forskningsgrupper som internasjonalt er i front inne sitt felt. En fremheving av denne utviklingen ble nylig realisert gjennom regjerings bevilging til såkalte verdensledende miljøer. UiT svarte på bevilgningen ved å tildele midlene til ett av våre fremste forskningsmiljøer. Ønsker UiT å forsterke denne utviklingen må vi sikre at vi har en kultur for utvikling av eksellens. Debattmøtet har til hensikt å belyse hvorvidt UiT har en kultur for utvikling av eksellens innen forskning.

Paneldeltakere: Trude Haugli, Paul Wassmann; Laura Janda; Jürgen Mienert; Bjørn Hersoug; Hans-Kristian Hernes (alle UiT)  og Bjørn Haugstad (statssekretær, KD). Leder av debatten vil være Skjalg Fjellheim (Avisa Nordlys).

Når: 31.03.16 kl. 10:15 – 11:45
Hvor: Aud 3 TEO H6
Sted/Campus: Tromsø
E-post: steinar.paulsen@uit.no

Debattmøtet er et sidearrangement til Årsfest 2016 der statssekretæren er invitert til å holde innlegg. – See more at: https://uit.no/tavla/artikkel/447461/debattmote_har_vi_en_eksellens-kultur_ved_uit#sthash.u75oWx2X.dpuf»

Grønn Fases energipris

Tankesmia Grønn Fase deler i 2016 ut 50 000 kr til beste idé eller konsept som fremmer miljøvennlig energi.

Har du en grønn idé? – Vinn 50 000 kroner!

Tankesmia Grønn Fase deler i 2016 ut 50 000 kr til beste idé eller konsept som fremmer miljøvennlig energi.

På klimakonferansen i Paris i desember 2015 ble Verdenssamfunnet enig om en historisk klimaavtale, hvor så vel fattige som rike land forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp. Målet er at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 – ja helst ikke mer enn 1,5 grader – før århundret er over, og allerede i andre halvdel av århundret skal vi nå klimanøytralitet. Ikke minst skal landene bli bedre til å samarbeide om klimatilpasning, og dessuten til å dele kunnskap og erfaringer.

Lenke til mer informasjon på Tankesmia Grønn Fase sine nettsider.

Frist 01. april 2016

Idéen/konseptet skal formuleres skriftlig, og sendes til post@gronnfase.org.

– See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=454111&p_dimension_id=88199#sthash.wud7aZkb.dpuf

1 3 4 5 6 7 41