Forskningsbarometeret og tilstandsrapport for universiteter og høgskoler

Kunnskapsministeren la 7. mai frem Forskningsbarometeret og tilstandsrapport for universiteter og høyskoler. Forskningsbarometeret viser at Norge er svært attraktivt for utenlandske forskere, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. De siste ti årene har det blitt 50 prosent flere utenlandske forskere ved universiteter og høyskoler, og hele 96 prosent flere i næringslivet. Tilstandsrapporten viser at selv om mye er bra ved norske universiteter og høyskoler, er det også store utfordringer.

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler tar for seg utviklingen i norsk forskning og ved norske universiteter og høyskoler.

 

URL: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/forskningsbarometeret_og_tilstandsrapport_for_universiteter

—————————————————————————————————————————