Prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsministeren la fredag 23. mai frem regjeringens prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Gjennom langtidsplanen vil regjeringen satse på noen områder hvor Norge enten har strategiske fortrinn, behov for mer kunnskap eller for å stimulere til nye ideer, nye næringer og omstillingsdyktig kompetanse.

Følgende langsiktige prioriteringer i langtidsplanen skal bidra til å bygge kapasitet, sikre fleksibilitet og gi flere muligheter i fremtiden. De seks områdene som ressursinnsatsen på forskning og høyere utdanning skal rettes mot de kommende årene er:

 

  1. Hav
  2. Klima, miljø og miljøvennlig energi
  3. Muliggjørende teknologier
  4. Bedre og mer effektive offentlige tjenester
  5. Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  6. Verdensledende fagmiljøer

 

URL: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/prioriteringer_i_langtidsplanen_for_forskning_og_hoyere_utda