Generelle forskningsetiske retningslinjer

Forskning er av stor betydning – for enkeltmennesker, for samfunnet, og for global utvikling. Forskning er også en betydelig maktfaktor på alle disse nivåene. Av begge grunner er det vesentlig at forskning foregår på måter som er etisk forsvarlige.

 

Generelle forskningsetiske retningslinjer erstatter ikke fagspesifikke retningslinjer, men skal utgjøre en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for instanser og personer som ikke selv er forskere.

 

URL: https://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/