UHRs høringssvar til KD på forslag til revidert målstruktur for universiteter og høyskoler

UHR har gitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet på forslag til revidert målstruktur for universiteter og høyskoler. Saken er behandlet i UHRs administrasjonsutvalg og i UHRs styre. Både administrasjonsutvalget og styret mener at sektoren lever godt med hovedindikatorene i ett år til.

 

UHR vil svært gjerne være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner i det videre arbeidet, for å sikre god forankring i institusjonene fram til endelig utkast vedtas. Dette vil bidra til å lette implementeringen vesentlig. Høringssvaret kan lastes ned her: Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler.

 

URL: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/revidert_malstruktur_for_universiteter_og_hoyskoler