Endringer i UHRs veiledende retningslinjer for ph.d.-graden og avtale ved opptak

​​UHRs veiledende retningslinjer for ph.d.-graden samt avtale ved opptak til ph.d.-utdanning er endret, både norske og engelske versjoner. I de veiledende retningslinjer er det § 5 om tvungen avslutning som er endret som en følge av endringene i UH-loven. I avtale om opptak er § 12 i del A endret i samsvar med veiledende retningslinjer (tvungen avslutning).

Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/endringer_i_uhrs_veiledende_retningslinjer_for_ph.d.-graden