Velkommen til informasjons- og nettverkstreff for nye doktorgradsstudenter ved UiT – Information and networking meeting for new doctoral students- 04.06.15

For English scroll down

Vi har gleden av å invitere deg til informasjons- og nettverkstreff for nye doktorgradsstudenter ved UiT torsdag 4. juni 2015 kl. 14.-16 i Hiet, Administrasjonsbygget (Rød bygning i Brevika) på Campus Tromsø. Meld deg på ved å svare på golin.i.larsen@uit.no innen 1. juni 2015.

Dersom du allerede har meldt deg på kan du se bort fra denne e-posten.

Program:
– Velkomsttale v/ prorektor Kenneth Ruud
– Informasjon om rettigheter, plikter og muligheter som doktorgradstudent v/ nestleder Sølvi B. Anderssen, Avdeling for forskning og utviklingsarbeid
– Presentasjon av stipendiatforeningen TODOS (Tromsø Doctoral Students) v/ leder Thibaud Freyd .
– Presentasjon av Take control of your PhD journey v/ Universitetsbiblioteket

Vi serverer tapas i etterkant av presentasjonene. Du får mulighet til å treffe andre ferske doktorgradsstudenter fra ulike fagområder.

Vi vil gjerne informere deg om at TODOS arrangerer barbeque for nye ph.d.-studenter 4. juni 2015 kl.17. Så sett gjerne av tid til det også. For mer informasjon: https://todos.uit.no/

Vennlig hilsen

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

———————

Dear new doctoral student at the UiT The Arctic University of Norway,

We have the pleasure of inviting you to an afternoon of information and networking for new doctoral students Thursday 4 June 2015 2-4 p.m. The event takes place at Hiet in the Administration building (red building in Breivika) at Campus Tromsø. You sign up for the event by sending an email to golin.i.larsen@uit.no  by 1 June 2015.

If you already have signed up please ignore this e-mail.

Programme:
– Welcome speech by Prorector Kenneth Ruud
– An introduction to your rights, duties and possibilities as a doctoral student at UiT by Sølvi B. Anderssen, Department of Research and Development
– Presentation of TODOS (Tromsø Doctoral Students) by chair board Thibaud Freyd
– Presentation of Take control of your PhD journey by the University Library

You will meet doctoral students form various fields and there will be time for socialising after the presentations. We well serve tapas at the event.

We like to inform you that TODOS arrange a barbeque for new ph.d.-students 4 June 2015 5.pm. You may take your time to enjoy that as well. For more information: https://todos.uit.no/

Sincerely

The Department of Research and Development