Barents Sea Youth Conference 2016

Søk om deltakelse til Barents Sea Youth Conference 2016 for en unik mulighet til å lære mer om arbeids- og utviklingsmuligheter i Nord-Norge. Søkefrist søndag 10. april.

Barents Sea Youth Conference (BSYC) arrangeres i Hammerfest 18.-20. april. Studenter innen alle relevante fagretninger ved UiT Norges arktiske universitet oppfordres til å søke om deltakelse.

For første gang går BSYC parallelt med hovedkonferansen – Barents Sea Conference. Dette gir rom for økt kontakt og nettverksbygging mellom studentdeltakere og bransjen.

Les mer om Barentshavskonferansen.

Deltakelse gir

Økt forståelse for bransjens aktivitet og langsiktighet. Det vil være høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel fram mot 2020 og videre, selv om motvinden merkes. Vi oppfordrer studentene til å være nysgjerrige, løsningsorienterte og ha interesse for ny teknologi. En unik mulighet til å møte sentrale aktører innen petroleumsnæringen i Norge.

Foto: Goggen Hansen. Arktisk kultursenter i Hammerfest.

Hva er inkludert

Komplett seminardeltakelse, inkludert dags- og kveldsprogram, overnatting, frokost, lunsj og middag konferansedagene (ytterligere forpleining  må studentene selv dekke) og reisetilskudd.

Hvordan søke om deltakelse

Skriv en søknad på inntil 1 side om hvorfor du ønsker å delta på Barents Sea Youth Conference 2016. Knytt gjerne noen refleksjoner til hvilke måte du ønsker å bruke erfaringer fra konferansen knyttet til egne studier og fremtidig karriere.

PhD studenter er hjertelig velkommen til å søke om deltakelse.

Søknad med CV merket BSCY 2016 sendes til karriere@uit.no innen søndag 10. april 2016 (obs. forlenget søkefrist).

Praktisk info om støtte til reise 

Studenter med annet studiested enn campus Hammerfest som bli trukket ut til å delta vil være berettiget til reisetilskudd med følgende fordeling: Alta: 500,- Tromsø: 1000,- Narvik: 2500,- Harstad: 2500,- Bodø: 2500,- Trondheim: 2500,- og Oslo: 2000,-. Studenter bestiller selv reise. Raskt oppgjør etter mottatt dokumentasjon.

– See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=458741&p_dimension_id=178338#sthash.I6CUmCz1.dpuf

– Facebook: https://www.facebook.com/UiTKarriere/