Etiske veivalg i akademia – samarbeid og samfunnsbygging

Når: Mandag 30.mai 2016, kl 12-15

Hvor: Tabletten, Farmasibygget – UiT Campus Tromsø

UiT Norges arktiske universitet vil etablere etiske retningslinjer bl.a. for samarbeid med nasjonale og internasjonale selskaper. Ansatte og studenter (og andre) inviteres til å gi innspill til hvem vi kan og vil samarbeide med.

Lenke til informasjon om møtet: https://uit.no/tavla/artikkel/468956/apent_mote_om_etiske_veivalg_i_akademia

Lenke på til arrangementet på fjesboka: https://www.facebook.com/events/1065499896843973/