Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)/The Association of Doctoral Organizations in Norway has a new board

The SiN AGM was held in Oslo on the 7th of May. Ekaterina Korshunova and Lindis Merete Bjoland represented TODOS. The new governing board of SiN was elected and consists of 8 members from the different member organizations. The minutes from the meeting will be available soon.

 

President:           Morten Stornes, DION (NTNU)

Vice-president: Izaskun Muruzábal-Lecumberri, UiSDC (UiS)

Treasurer:           Magdalenda Bruch, FODOS (NMBU)

Member:             Anders Farholm, NIHSPO (NIH)

Member:            Erlend Dancke Sandorf, TODOS (UiT)

Member:             Jesper James Alvær, Kunststipendiatforum

Member:             Marthe Emelie M. Buan, DION (NTNU)

+ one member from UiO Doc.

 

URL: http://stipendiat.no/wordpress/

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Forskerskolen PROFRES

Når: 3. September – 2014

Hvor: Universitetet i Stavanger

Påmelding: 1. August – 2014

 

I anledning innvielsen av forskerskolen PROFRES, ønsker vi å rette søkelyset mot den profesjonsrettede og praksisnære forskningen innenfor helse, velferd og utdanning.

 

Hele programmet og mer om forskerskolen kan dere finne på nettsidene.

 

URL: http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/kick-off-og-symposium-2-4-september-2014-article82309-12507.html

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

St. Petersburg: Reise- og opphold for Ph.D. – Stipendutlysning

Søknadsfrist: 6. Juni – 2014

 

Det norske universitetssenter i St. Petersburg lyser ut inntil 3 stipender som støtte til 1 måneds faglig opphold – og reisestøtte – i St. Petersburg.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt, og skal være et bidrag til å dekke ekstra reise- og oppholdskostnader i forbindelse med oppholdet i St. Petersburg.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg stiller til rådighet arbeidsplass med e-posttilgang, sine faglige nettverk til universiteter og forskningsinstitusjoner i St. Petersburg, og informerer om muligheter for tilgang til samlinger og biblioteker, m.m.

Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av høstsemesteret 2014.

Det gis kr. 2.500 i reisestøtte og kr. 12.500,- til dekning av kost, losji og andre utgifter. Eventuell støtte utbetales til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

 

Mer informasjon: http://en.uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=377059

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter
1 20 21 22 23 24