Lettere for talenter å få fast ansettelse

Regjeringen vil gjøre det lettere for unge talenter å komme inn i faste undervisnings- og forskerstillinger.

Regjeringen fremmer derfor lovforslag om at unge talenter etter endt åremålsperiode vil ha krav på fast ansettelse, dersom vedkommende har oppfylt kravene som ble stilt ved ansettelsen.

Regjeringen innfører en prøveordning med 300 stillinger totalt i universitets- og høyskolesektoren, innenfor alle fagområder. Utdanningsinstitusjonene kan søke om å få benytte ordningen.

URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Lettere-for-talenter-a-fa-fast-ansettelse.html?id=755317

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Survey Participation Request – Help out a fellow researcher!

Please take this opportunity to help out a fellow researcher. We have all gotten to that point in our research where we just need a bit more data. Below we have pasted in the request from the students of Psychological Processing of Media at Temple University and Associate Professor Matthew Lombard.

 

Have you ever felt present in or connected to the people or things in a media experience like watching a movie or TV show, reading a book, playing a video, using Skype, etc.? We’re studying these and other common experiences with technology and would very much appreciate and value your help with a short survey. It’s online, completely anonymous and will take from 5 to 20 minutes. If you’re interested and willing, please click on the link below for more information and the survey.

 

URL: http://tinyurl.com/presence-survey

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Arbeidsgruppe om bedre forskerkarrierer og økt mobilitet

Er Norge en attraktiv forskningsnasjon? Kunnskapsministeren har løftet temaet rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling som ett av sine syv punkter for høyere kvalitet i norsk forskning. UHR har arbeidet med disse tema en stund og synes det er meget positivt at dette nå får et større fokus. UHR har opprettet en arbeidsgruppe, ledet av Kari Melby, som vil utarbeide et inspirasjonsnotat om “Attraktive karriereveier og økt mobilitet i forskning”. Målet er å legge til rette for at institusjonene kan arbeide mer systematisk og helhetlig på dette området.

 

Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/arbeidsgruppe_om_bedre_forskerkarrierer_og_okt_mobilitet

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Do you want to represent TODOS at the SiN AGM?

The association of doctoral organizations in Norway (SiN) was officially founded in Oslo, in January 26th 2003. SiN is a joint committee of local organizations for doctoral candidates and post doctors at Norwegian colleges and universities. Currently there are 8 local member organizations.

The SIN Executive Board advocates on behalf of its members to gain resources for their benefit, allocates resources among them and arbitrates among them and any other involved parties. In general, the SIN oversees member unions’ activities and is the governing body of the doctoral organization in Norway.

SiN is a network promoting contacts between its member organizations and expressing joint opinions on political issues concerning education and research, and other issues relevant to the member organizations.

The SiN AGM is held in Oslo on the 7th of May. TODOS offers to send one representative to the SiN AGM. This representative will get travel costs reimbursed and should ideally think about becoming a member in the SiN board. If you want to go to the SiN AGM or have any questions related to being a member of the SiN board, please send a short e-mail about yourself to todos@uit.no.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter
1 21 22 23 24