Forskerskolen PROFRES

Når: 3. September – 2014

Hvor: Universitetet i Stavanger

Påmelding: 1. August – 2014

 

I anledning innvielsen av forskerskolen PROFRES, ønsker vi å rette søkelyset mot den profesjonsrettede og praksisnære forskningen innenfor helse, velferd og utdanning.

 

Hele programmet og mer om forskerskolen kan dere finne på nettsidene.

 

URL: http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/kick-off-og-symposium-2-4-september-2014-article82309-12507.html

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

St. Petersburg: Reise- og opphold for Ph.D. – Stipendutlysning

Søknadsfrist: 6. Juni – 2014

 

Det norske universitetssenter i St. Petersburg lyser ut inntil 3 stipender som støtte til 1 måneds faglig opphold – og reisestøtte – i St. Petersburg.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt, og skal være et bidrag til å dekke ekstra reise- og oppholdskostnader i forbindelse med oppholdet i St. Petersburg.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg stiller til rådighet arbeidsplass med e-posttilgang, sine faglige nettverk til universiteter og forskningsinstitusjoner i St. Petersburg, og informerer om muligheter for tilgang til samlinger og biblioteker, m.m.

Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av høstsemesteret 2014.

Det gis kr. 2.500 i reisestøtte og kr. 12.500,- til dekning av kost, losji og andre utgifter. Eventuell støtte utbetales til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

 

Mer informasjon: http://en.uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=377059

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Academic Writing Workshop for PhD Candidates

When: 16th – 17th of June, 2014

Where: Linken konferansesenter

 

The focus of this two-day workshop is on the use of English for academic writing. Therefore it is relevant for all disciplines. There will be time each day for individual discussion of short texts written by the participants. The workshop language is English.

 

URL: http://en.uit.no/tavla/artikkel/376266/academic_writing_workshop_for_phd-students

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

MISS-ABMS 2014: Multi-platforms International Summer School on Agent-Based Modeling & Simulation

When: 8th – 19th of September

Where: Montpellier, France

Application Deadline: 30th of June, 2014

 

We are pleased to announce the 4th edition of MISS-ABMS, a 2-week training course on implementing computer agent-based models for renewable natural resources management.

 

During the first week, participants will be exposed to three different platforms: Netlogo, Gama and Cormas. The emphasis of the training is set on participatory modelling and simulation, most of the trainers being involved in development of the Companion Modelling approach. To develop their own prototype ABMs, participants will form small groups (2-4) to work on stylized models referring to a shared theme.

 

Fees: 500 Euros for PhD Candidates and 1000 Euros for researchers and academic staff. Fees include tuition, refreshments and a gala dinner. Travel lunches and accommodation are not included.

 

More Information: http://cormas.cirad.fr/en/formati/september2014.htm

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter
1 2 3 4