Thematic University Business Forum – Driving Competitiveness, Employability and Prosperity

When: 20th – 21st of November, 2014

Where: Berlin, Germany

Application Deadline: First come, first serve basis.

 

Cooperation between higher education and business is at the core of the modernization Agenda of Higher Education, and crucial to making higher education more responsive to the needs of society. Effective cooperation strengthens the exchange and sharing of knowledge between business and academia and stimulates innovation in both environments. This type of cooperation has resulted in a range of policies and activities designed to encourage higher education institutions to build stronger links with the business sector. Companies should be (more) involved in the design and delivery of curricula, at both undergraduate and graduate level. Higher education institutions and business partners should work together more closely to promote entrepreneurship, mobility (between business and academia) and Lifelong Learning.

This University-Business Forum, organised by the European Commission in partnership with the German Rectors’ Conference (HRK) and the Confederation of German Employers’ Associations (BDA), provides a unique opportunity to present and discuss common issues, to share examples of good practice and to explore the advantages and the value of sustained cooperation. This is an ideal opportunity to learn from each other, to develop understanding and the capabilities for future cooperation.

 

URL: http://www.ubforum-berlin.eu/

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

SAKS – Rådslag om struktur i norsk forskning (Samarbeidskonferanse FFA – UHR)

Når: 17. November, 2014 – 09:30 – 16:00

Hvor: Næringslivets hus, Oslo

 

Arbeidet med stortingsmelding om struktur i UH-sektoren er godt i gang. Kunnskapsdepartementet har utfordret UH-institusjonene bl.a. på hvordan de ser sin institusjon i relasjon til andre institusjoner, inklusive forskningsinstitutter. Forskningsrådet løfter fram struktur som utfordring i sin instituttstrategi. Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU og Horisont 2020 peker på behov for økt samarbeid mellom sektorene. Samtidig skjer det allerede mye innen og på tvers av de to sektorene, f.eks. på Campus Ås mellom NMBU og primærnæringsinstituttene, NOVA og AFI er blitt en del av Høgskolen i Oslo og Akershus, flere regionale institutter og høgskoler er tett knyttet sammen. Blir det nye allianser og fusjoner i tiden fremover? Hvordan kan UH-institusjonene og institiuttene samhandle bedre for å styrke kvaliteten og samfunnsnytten av norsk forskning? Hvilke prosesser knyttet til samarbeids- og integrasjonsmodeller skjer i våre naboland og hva kan vi lære av disse?

 

URL: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/saks_-_radslag_om_struktur_i_norsk_forskning_samarbeidskonf

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

MNT – Konferansen 2015

Når: 18. – 19. Mars, 2015

Hvor: Bergen

Påmelding starter: 15. Oktober

 

Kartlegginger som er gjort viser at økt fokus på pedagogisk utvikling er viktig for å redusere frafall og øke gjennomstrømming. Videre ser vi at overgangen mellom de ulike skolenivåene og overgangene mellom utdanningssektor og arbeidsliv er punkt som ofte oppleves som utfordrende. MNT-konferansens første dag vil derfor ha et pedagogisk utviklingsfokus, mens andre dag vil ta for seg samarbeid mellom høyere utdanning, videregående opplæring og arbeidsliv.

 

URL: http://www.realfagsrekruttering.no/erfaringer-og-forskning/konferanser-i-egen-regi/mnt-konferansen-2015/

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

PhD – Course: Historical Representation in Games: Informal and formal learning about history through games

When: Online 3rd of September, 2014, Physical Meetings 1st – 3rd of October and 12th – 14th of November, 2014.

Where: Gothenburg, Sweden

Application Deadline: 20th of August, 2014

 

Given the massive commercial successes of the medium in recent years, digital historical games (i.e. games that utilize historical settings) have rapidly become one of the most widespread and successful forms of popular history. This, alongside their chosen historical content, makes them potentially highly influential histories that are generally experienced in informal settings. Similarly, the possibilities of a new form of history also raise interesting new questions for formal educational settings that must be answered. Despite, the widespread nature of games as cultural products, historical game studies (though benefitting from disciplinary diversity and featuring much good research) is still a somewhat scattered and incoherent field that can therefore be difficult for students to access. The Historical Representation in Games course pulls these strands together into a unified curriculum that provides a foundational basis for approaching historical games (both digital and non-digital) and exploring their possibilities and limitations as a form of history.

 

URL: http://www.lincs.gu.se/dses/courses/historical-representation-in-games/

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater

Når: 15. – 16. September, 2014 og 6. – 7. November, 2014

Søknadsfrist: 1. September, 2014

 

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater er et tilbud til deg som er ansatt som stipendiat ved UiT. Du må ha avtale om undervisningsoppgaver på instituttet nå i høstsemesteret. Fullført kurs gir deg 50 timer uttelling i arbeidsplikten.

 

Kurset gir deg i stand til å:

  • planlegge og gjennomføre undervisning
  • utvikle dine egne undervisningsferdigheter
  • utvikle og reflektere over egen undervisning med utgangspunkt i teori om undervisning og læring

 

Kurset tilbys av RESULT – Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi.

 

Informasjon om litteratur til kurset vil bli sendt ut før kursstart.

 

For mer informasjon se Tavla:

http://uit.no/tavla/artikkel/383618/kurs_i_universitetspedagogikk_for_stipendiater

 

NOTE: This course will be held in Norwegian, but a new course is offered in the spring in English.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter
1 2 3 4