Kurs for stipendiater i universitetspedagogikk høsten 2015

Når: ​15.-16. september, 2015 og 5-6. november, 2015

Søknadsfrist: 1. august, 2015

Ny søknadsfrist: 15.august, 2015

Result skal avholde nytt kurs for stipendiatene i universitetspedagogikk til høsten. Kurset er nå utlyst med søknadsfrist 1. august. Dette er et meget populært kurs hvor deltakerne blant annet lærer:

  • planlegge og gjennomføre undervisning
  • utvikle egne undervisningsferdigheter
  • utvikle og reflektere over egen undervisning med utgangspunkt i teori om undervisning og læring

Kurset er for stipendiater tilsatt ved UiT med 4 års ansettelsesforhold, hvorav 25 % av arbeidstiden er avsatt til pliktarbeid (herunder undervisningsoppgaver). Det anbefales at søkere til kurset i høstsemesteret behersker norsk (eller et nordisk språk). Søker må ha avtale om undervisningsoppgaver det semesteret kurset i universitetspedagogikk ønskes tatt og være godkjent av nærmeste leder. Fullført kurs gir deltakerne 50 timer uttelling av arbeidsplikten i stipendiatstillingen. Det tas opp inntil 20 personer per kurs.

Kurs med søknadsskjema er lagt ut på Tavla:

https://uit.no/tavla/artikkel/422796/kurs_i_universitetspedagogikk_for_stipendiater

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

10th Munin Conference on Scholarly Publishing

​Something for all the engaged PhD`s at UiT?

Absolutely.

Call for presentations and posters

Submissions are invited for the 10th Munin Conference on Scholarly Publishing, to be held in Tromsø 30 November–1 December 2015 at UiT The Arctic University of Norway. The Munin Conferences raise and debate questions related to scholarly publishing.

We hereby welcome abstract submissions for presentations and posters for this year’s conference, on topics including but not limited to:
– The role of higher education institutions in developing/transforming scholarly publishing
– Assessments and evaluations based on scholarly publishing output at the institutional and individual level
– The role of the journals and the mission of publishing: Quality verification, branding, discourse, open science agent and more
– Micropublications: E.g. twitter, wikis, blogs, communication tools
– Research data

Call for presentations and posters – complete text

Submission guidelines and instructions

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter