Debattmøte: Har vi en eksellens-kultur ved UiT?

Den offentlig retorikk rundt temaet kvalitet innen forskning dreier seg i stor grad om eksellens og evnen til å få frem forskningsgrupper som internasjonalt er i front inne sitt felt. En fremheving av denne utviklingen ble nylig realisert gjennom regjerings bevilging til såkalte verdensledende miljøer. UiT svarte på bevilgningen ved å tildele midlene til ett av våre fremste forskningsmiljøer. Ønsker UiT å forsterke denne utviklingen må vi sikre at vi har en kultur for utvikling av eksellens. Debattmøtet har til hensikt å belyse hvorvidt UiT har en kultur for utvikling av eksellens innen forskning.

Paneldeltakere: Trude Haugli, Paul Wassmann; Laura Janda; Jürgen Mienert; Bjørn Hersoug; Hans-Kristian Hernes (alle UiT)  og Bjørn Haugstad (statssekretær, KD). Leder av debatten vil være Skjalg Fjellheim (Avisa Nordlys).

Når: 31.03.16 kl. 10:15 – 11:45
Hvor: Aud 3 TEO H6
Sted/Campus: Tromsø
E-post: steinar.paulsen@uit.no

Debattmøtet er et sidearrangement til Årsfest 2016 der statssekretæren er invitert til å holde innlegg. – See more at: https://uit.no/tavla/artikkel/447461/debattmote_har_vi_en_eksellens-kultur_ved_uit#sthash.u75oWx2X.dpuf»

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter