Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) mottar støtte fra UiO /The Association of Doctoral Organizations in Norway receives financial support from the University of Oslo

Universitetsledelsen ved UiO ser det som viktig å støtte den aktiviteten Stipendiatorganisasjonene i Norge gjør, og har besluttet å tildele organisasjonen NOK 25.000,- i driftsstøtte fra universitetsdirektørens reservemidler.

The University of Oslo see the activities of the Association of Doctoral Organizations in Norway as important and has decided to give NOK 25.000,-.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *