Arbeidsgruppe om bedre forskerkarrierer og økt mobilitet

Er Norge en attraktiv forskningsnasjon? Kunnskapsministeren har løftet temaet rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling som ett av sine syv punkter for høyere kvalitet i norsk forskning. UHR har arbeidet med disse tema en stund og synes det er meget positivt at dette nå får et større fokus. UHR har opprettet en arbeidsgruppe, ledet av Kari Melby, som vil utarbeide et inspirasjonsnotat om “Attraktive karriereveier og økt mobilitet i forskning”. Målet er å legge til rette for at institusjonene kan arbeide mer systematisk og helhetlig på dette området.

 

Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/arbeidsgruppe_om_bedre_forskerkarrierer_og_okt_mobilitet

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *