Samarbeidskonferansen UHR og FFA

Tid:                 Mandag 17. november 2014, kl. 09.00-15.45

Sted:               Næringslivets hus, Middelthuns gt. 27, Majorstuen

Ordstyrer:      Kyrre Lekve, assisterende direktør i NIFU

 

Arbeidet med en stortingsmelding om struktur i UH-sektoren er godt i gang. Kunnskapsdepartementet har utfordret UH-institusjonene på hvordan de ser sin institusjon i relasjon til andre institusjoner, også forskningsinstitutter, i et mellomlangt perspektiv. Forskningsrådet løfter fram struktur som utfordring i sin instituttstrategi. Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonsstrategi med EU utfordrer til økt samarbeid mellom sektorene og til nye allianser og fusjoner. Hva skal til for at universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene samhandler bedre for å styrke kvaliteten og effekten av norsk forskning? Hvilke prosesser skjer i våre naboland, og hvilken lærdom kan vi trekke av disse? Hvordan bidra til å utvikle verdensledende miljøer, attraktivitet i rekruttering og å løse de store samfunnsutfordringene? Hvilke råd kan vi gi til arbeidet med stortingsmeldingen om struktur?

Deltakeravgift kr 1000

Klikk på lenken for påmelding: https://event.nho.no/skjema/?event=3179

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *