Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

 

Planen innebærer en historisk satsing hvor regjeringen gjeninnfører et tidfestet mål for forskningssatsinger. Regjeringen vil bruke én prosent av bruttonasjonalproduktet på forskning og utvikling (FoU), og tar sikte på at målet kan nås i perioden 2019-2020.

 

-I langtidsplanen staker vi ut kursen for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. Skal vi lykkes med det, er vi helt avhengige av forskning og utdanning av fremragende kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

 

Langtidsplanen har tre overordnede mål: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer.

 

Regjeringen vil trappe opp bevilgningene innenfor seks langsiktige prioriteringer:

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi
  • Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester
  • Muliggjørende teknologier
  • Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  • Verdensledende fagmiljøer

URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Offensiv-plan-for-mer-forskning.html?id=770882

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *