Kurs for stipendiater i universitetspedagogikk høsten 2015

Når: ​15.-16. september, 2015 og 5-6. november, 2015

Søknadsfrist: 1. august, 2015

Ny søknadsfrist: 15.august, 2015

Result skal avholde nytt kurs for stipendiatene i universitetspedagogikk til høsten. Kurset er nå utlyst med søknadsfrist 1. august. Dette er et meget populært kurs hvor deltakerne blant annet lærer:

  • planlegge og gjennomføre undervisning
  • utvikle egne undervisningsferdigheter
  • utvikle og reflektere over egen undervisning med utgangspunkt i teori om undervisning og læring

Kurset er for stipendiater tilsatt ved UiT med 4 års ansettelsesforhold, hvorav 25 % av arbeidstiden er avsatt til pliktarbeid (herunder undervisningsoppgaver). Det anbefales at søkere til kurset i høstsemesteret behersker norsk (eller et nordisk språk). Søker må ha avtale om undervisningsoppgaver det semesteret kurset i universitetspedagogikk ønskes tatt og være godkjent av nærmeste leder. Fullført kurs gir deltakerne 50 timer uttelling av arbeidsplikten i stipendiatstillingen. Det tas opp inntil 20 personer per kurs.

Kurs med søknadsskjema er lagt ut på Tavla:

https://uit.no/tavla/artikkel/422796/kurs_i_universitetspedagogikk_for_stipendiater

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *