Academic Writing Seminar 13th of March 2014

Engelsk har blitt lingua franca når det kommer til kommunikasjon i akademia, og det er forventet av alle forskere, inkludert PhD kandidater, at de skal beherske språket på et høyt nivå.

TODOS, i samarbeid med HSL-fakultetet, inviterer alle UiT/UNN PhD kandidater til et interaktivt seminar om akademisk skriving på engelsk. Seminaret holdes av Marina Pantcheva, PhD, språkrådgiver i engelsk ved HSL og personen bak UiT’s English Language Help Desk.

Når: 13. Mars, 0900 – 1000 (frokost blir servert fra 0830)

Hvor: AUD UB-132 (auditoriet ved KS biblioteket)

Registrering: send en e-post til todos@uit.no, og legg ved en tekst på engelsk.

Registreringsfrist: 5. Mars

Vi ber alle deltakere om å sende inn en liten akademisk tekst på engelsk (f.eks. et abstrakt, utdrag fra en forskningsartikkel du har skrevet, eller noen sider fra et kapittel i avhandlinga) så seminarholder kan se igjennom dem og identifisere de faktiske språkutfordringene deltakerne møter. På denne måten vil seminaret bil så anvendt og relevant som mulig. Alle innsendte tekster blir anonymisert og kun brukt som eksempler i seminaret. Dette er ikke obligatorisk, men ønskelig da det gjør det lettere å skreddersy seminaret.

Du kan lese mer om Marina her og om English Language Help Desk her.

Med vennlig hilsen,

TODOS Styret

Dokumenter:

Academic Writing Seminar – Marina Pantcheva

————————————————–

English has become the lingua franca of academic communication, and all researchers, including PhD candidates, are expected to use it very well.

TODOS, in collaboration with the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, invites all UiT/UNN PhD candidates to an interactive seminar on academic writing in English. The seminar will be held by Marina Pantcheva, PhD, language advisor at HSL and the person behind UiT’s English Language Help Desk.

When:  March 13, 0900 – 1000 (breakfast will be served from 0830)

Where: AUD UB-132 (auditorium of the KS library)

Registration: send an e-mail to todos@uit.no, attaching a sample of academic writing in English.

Deadline for registration: March 5

We kindly request that all participants send a short sample of academic writing (e.g. an abstract, part of a research paper, a few draft pages of a thesis chapter) so that the lecturer can look over them and identify, and address, the actual language problems that participants might face. This way, the seminar can be as applied and useful as possible. All submissions will be anonymized and used for exemplification purposes only. This is not mandatory, but strongly encouraged as it is easier to tailor the seminar to the needs of the audience.

You can read more about Marina here and about the English Language Help Desk here.

Best Regards,

The TODOS Board

Documents:

Academic Writing Seminar – Marina Pantcheva

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter