Seminar om EUs Marie Curie Program – 18 mars 2013

Norges forskningsråd og UiT, i samarbeid med TODOS, inviterer til seminar om stipendordninger innen EUs Marie Curie-program. Internasjonal forskermobilitet er identifisert av EU som et viktig satsingsområde for å styrke Europas forskningskapasitet, men er selvsagt også et sentralt og nødvendig virkemiddel for den enkelte forskers karriereutvikling. Sett av tid og oppdater deg på mulighetene!

Sted: MH U6.A6 AUD 6 (MH-building U6 – Auditorium 6)

Tid: mandag 18. mars 2013, klokka 10 – 14 (to-delt opplegg med lunsj)

Talsmann: Per Magnus Kommandantvold

Program:
09.30 – 10.00: Registrering og kaffe
10.00 – 11.00: Del I: Informasjonsmøte om individuelle Marie Curie Fellowships
11.00 – 12.00: Lunsj
12.00 – 14.00: Del II: Informasjonsmøte om institusjonelle virkemidler innen Marie Curie

Informasjon om del I: Individuelle Marie Curie Fellowships

Det finnes tre typer transnasjonale Marie Curie Individual Fellowships (som kan også benyttes av PhD studenter):

• Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)
• International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)
• International Incoming Fellowships (IIF)

Felles er at det gis lønnsmidler for opphold på ett til to års varighet, for et opphold ved en europeisk institusjon, eller i et land utenfor Europa. IEF og IOF retter seg mot deg som vil ut i verden fra Norge, IIF er stipendet for å tiltrekke seg gode erfarne forskere fra land utenfor Europa. Konkurransen er relativt tøff, men ved å bruke tid og kvalitetssikre søknaden, er det absolutt mulig å nå frem.

Nevnte vi at 50.000 forskere fra Europa og resten av verden hittils har mottatt Marie Curie-midler? Et Individual Fellowship vil styrke CV´n og gi en erfaring som er nyttig senere i karrieren.

Informasjon om del II: Institusjonelle virkemidler innen Marie Curie
Her vil vi informere om Marie Curie Actions ITN, IAPP og IRSES. Lyst til å vite mer om mulighetene for forskerutdanningsnettverk, europeisk nærings-Ph.D, samarbeid mellom næringsliv og akademia, eller utveksling med forskningsinstitusjoner utenfor Europa?

Påmelding er gratis og lunsj blir servert. Si fra om du ønsker å delta på del I eller II, eller
være med oss hele seminaret!

Påmelding innen 8. mars til melania.borit@uit.no.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter